Seiring perkembangan teknologi maklumat dapat memudahkan manusia untuk mencari pelbagai maklumat yang beredar di internet. Bermula dari sebarang berita yang